На 9, 10 и 11 септември 2013 г. в гр. София се проведе семинар на тема

ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА

Семинарът се организира в рамките на проект mobile2020, целящ да позволи на експерти от България да придобият и подобрят познанията си по въпросите на изграждането на велосипедната инфраструктура, планиране на стратегии за развитие.Обучението беше извършено на база на издадения в рамките на проекта на български език „Наръчник за интегрирано планиране и популяризиране на велосипеда в градска среда”. Всеки, преминал обучението, получи копие от наръчника, както и допълнителни презентационни материали и сертификат за успешно преминато обучение.

Лектори бяха Арх. Петя Петрова от Сдружение „Велоеволюция” и Михаела Динева, мениджър проекти в РЕЦ за ЦИЕ – клон България.

В рамките на семинара беше представена и презентация на Столична община по темата за интегрирането на велосипедния транспорт като средство за придвижване в градска среда.

На 25, 26 и 27 септември 2013 г. в гр. Бургас се проведе семинар на тема

ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА

Семинарът е организиран в рамките на проект Mobile2020 и има за цел да предостави и обогати познанията на експерти от България по въпросите на изграждането на велосипедната инфраструктура и планирането на стратегии за развитие.Обучението се базира на издадения в рамките на проекта на български език „Наръчник за интегрирано планиране и популяризиране на велосипеда в градска среда”. Всеки от участниците в обучението се предостави копие от наръчника, както и допълнителни презентационни материали и сертификат за успешно преминато обучение.

Лектори на обучението в Бургас бяха Радостина Маринова от Сдружение „Велоеволюция” и Михаела Динева, мениджър проекти в РЕЦ за ЦИЕ – клон България.

 

Подготовка на наръчника

15.11.2011
Партньорите по проект mobile2020 подготвят наръчник, който ще бъде използван по време на обучения в рамките на проекта. Този наръчник ще бъде частично публикуван тук есента на 2013 г.

Събития – Изисква се парола.

Относно проекта

Използването на велосипед всеки ден, за придвижване до работа или за пазаруване е често срещано в много градове в Германия, Холандия, или други западноевропейски страни. В Централна и Източна Европа велосипедите все още се считат за добро средство за отдих през уикенда, но не се смятат за ежедневно средство за транспорт.

От 90-те години насам приоритет на транспортната политика е подобряването на условията за автомобилния трафик. Липсата на инфраструктура с отделни и достатъчно на брой алеи за велосипеди, както и услуги за тях, карат хората да предпочитат да използват автомобил за приджижване до работата.

Посредством проекта mobile2020 искаме да стимулираме преосмисляне на процесите на планиране на транспортната инфраструктура в малките и средно големи градове в 11 страни в Централна и Източна Европа. Целта ни е да предоставим подходящи добри практики от страни като Германия, Холандия, Италия, Швеция, Дания и др. и да приложим тези практики в страните, в които проекта ще се изпълнява.

Проектът mobile2020

  • ще създаде национални работни групи от специалисти по велосипедни въпроси за поддържане на дискусията на високо ниво и работа в посока постигане на дългосрочни цели;
  • систематично ще информира малките и големите градове в Централна и Източна Европа какво могат да направят, за да се увеличи делът на колоезденето в бъдеще;
  • ще предостави възможност на общинските проектанти и отговорниците за взимане на решения да направят правилните инвестиции, да подобрят процедурите за тяхното планиране и така да се инициира промяна в поведението на гражданите относно тяхната мобилност в градска среда;
  • ще проведе редица работни срещи, семинари и обучителни посещения, с цел обмяна на добри практики, знания и идеи, които ще подобрят условията за колоездене в Централна и Източна Европа в бъдеще;
  • ще организира редица обществени прояви и състезания, където общините-участници ще могат да демонстрират своите постижения в областта на велосипедизма, и към които всеки ентусиаст-велосипедист ще може да се присъедини.

Проектът е с продължителност от м. май 2011 г. до м. април 2014 г

Проект,частично финансиран от Европейския съюз

INTELLIGENT ENERGY EUROPE