На 10 май 2014 г. в Бургас mobile2020 раздаде велосиопеди

 

На 10 май в гр. Бургас се състоя награждаването на победителите във видео-конкурса "С велосипед в града" и конкурса за най-активна вело-община в България. Събитията бяха организирани в рамките на проект mobile2020 повече велосипеди в малките и средно големи градове на Централна и Източна Европа до 2020 г., финансиран по програма Интелигентна енергия Европа. Целта на проекта е да повиши дела на велосипедите като средство за придвижване в града. Победител в конкурса "С велосипед в града" стана Кирил Курукювлиев от гр. Карнобат, който получи и голямата награда - велосипед. На второ място бе класиран Милен Георгиев от гр. Русе, на трето място бяха класирани дечицата от ЦДГ 43 "Синчец" гр. Варна. Малчуганите, насърчени от техните учители участваха с цели три клипа. Домакините на събитието бяха община Бургас и Областен информационен център Бургас. 

В рамките на проекта mobile2020 повече велосипеди в малките и средно големи градове на Централна и Източна Европа до 2020 г.  се проведе още един конкурс, този път за най-активна вело-община в България. Наградата тук единодушно грабна домакина на събитоето община Бургас, която е отличена за своята цялостна политика за настрчаване на карането на велосипед в града, чрез изграждане на инфраструктура и популяризиране на алтернативните на автомобила форми на транспорт в града. За своята активна политика за насърчаване на велосипедизма в града общината получи награда велосипед. Той бе получен лично от зам. кмета на града г-жа Атанаска Николова.

С връчването на двете награди - за най-добър видео клип "С велосипед в града" и за най-активна вело-община в България приключи и проекта mobile2020. Той бе изпълняван в 11 страни на Централна и Източна Европа в продължение на 3 години. За България организацията, която реализира проекта е Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа - клон България. В рамките на този три годишен проект бе издаден и първият в страната наръчник за планиране на велосипедни политики и инфраструктура на български език, събрал най-актуалното познание и добрите практики на Европа. Също така бяха обучени общинсли служители и експерти и бе създадена национална работна група, чиято цел е иницииране на промени в нормативната уредба, касаеща проектирането на велосипедна инфраструктура за по-чисти и зелени градове в България.

На 9, 10 и 11 септември 2013 г. в гр. София се проведе семинар на тема

ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА

Семинарът се организира в рамките на проект mobile2020, целящ да позволи на експерти от България да придобият и подобрят познанията си по въпросите на изграждането на велосипедната инфраструктура, планиране на стратегии за развитие.Обучението беше извършено на база на издадения в рамките на проекта на български език „Наръчник за интегрирано планиране и популяризиране на велосипеда в градска среда”. Всеки, преминал обучението, получи копие от наръчника, както и допълнителни презентационни материали и сертификат за успешно преминато обучение.

Лектори бяха Арх. Петя Петрова от Сдружение „Велоеволюция” и Михаела Динева, мениджър проекти в РЕЦ за ЦИЕ – клон България.

В рамките на семинара беше представена и презентация на Столична община по темата за интегрирането на велосипедния транспорт като средство за придвижване в градска среда.

На 25, 26 и 27 септември 2013 г. в гр. Бургас се проведе семинар на тема

ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА

Семинарът е организиран в рамките на проект Mobile2020 и има за цел да предостави и обогати познанията на експерти от България по въпросите на изграждането на велосипедната инфраструктура и планирането на стратегии за развитие.Обучението се базира на издадения в рамките на проекта на български език „Наръчник за интегрирано планиране и популяризиране на велосипеда в градска среда”. Всеки от участниците в обучението се предостави копие от наръчника, както и допълнителни презентационни материали и сертификат за успешно преминато обучение.

Лектори на обучението в Бургас бяха Радостина Маринова от Сдружение „Велоеволюция” и Михаела Динева, мениджър проекти в РЕЦ за ЦИЕ – клон България.

 

Събития – Изисква се парола.

Повече информация

Процесът по създаване на национална работна група, която да е фокусирана върху интегрирането на велосипеда в градска среда, както и върху управлението на национално ниво със споделена отговорност между различни заинтересовани страни и интегрирането на нови и иновативни практики в инфраструктурното планиране в България започна с националния форум „Велосипеди в градска среда”, който се състоя на 21 февруари 2012 г.

Форумът беше подпомогнат от делегацията на Европейската комисия в България. Основният подход за организиране на работата на групата, който беше използван беше моделът на самостоятелна организация с модерирана дискусия. Заинтересованите страни бяха организирани от професионален модератор, които им оказваше съдействие за анализиране на слабите и силните страни в процеса на въвеждане на велосипеда като ключов елемент в политиките за градска мобилност.

В допълнение, като основна насока на работа бяха определени дейности свързани с влияние върху процеса на вземане на решения и изграждане на нови законодателни правила. В началната фаза на формиране на групата, беше проведена широка дискусия, като бяха определени и основни теми свързани планиране и интегриране на велосипеда в градското планиране, както и важни проблеми от градското планиране по принцип.

Решено бе да се въведе съотношение между заинтересованите страни, представени по време на форума, като за всяка участваща организация бяха идентифицирани по двама участника, а участниците бяха разпределени 30/30/30 спрямо държавни органи/общини/активни граждани. Това предварително зададено съотношение даде възможност на младата работната група да взема лесни решения, без да се поставят някои от заинтересованите страни в по-благоприятна позиция от останалите. Това позволи на РЕЦ да въведе една от основните си политики за не-фаворизиране в основният работен процес на национална работна група.

В резултат на първия форум на групата беше разработен набор от основни проблеми, възможните решения и основен SWOT анализ на процеса на интеграция на велосипеда в политиките за градска мобилност. Повечето от членовете заявиха, че основните пречки за въвеждане на колоезденето, иновативните решения и услуги са законодателни и касаят някои от действащите нормативи. Беше решено, че срещите ще продължат по неформален начин, въз основа на открита дискусия фокусирана върху създаването на решения. Повечето участници се противопоставиха на идеята за създаване на нови, усложнени структури с неясни правомощия и отговорности.

РЕЦ-България беше избран за водеща страна изпълняваща функцията на технически секретариат, както и на модератор на обсъжданията. Този подход даде възможност на представителите на държавните и общинските органи за говорят и споделят свободно лични мнения без притеснения от евентуални негативни ефекти. Това даде възможност до края на работата на групата да бъде проведен конкретен анализ на проблемите в националното законодателство . Това също така създаде условия за провеждане на няколко срещи с представители на държавни органи и общини, като Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Столична община и община Бургас (двете водещи общини с интегрирани планове за градска мобилност). В рамките на срещите бяха обсъждани и възможностите за съвместни действия за промени на някои от проблемните разпоредби.

Национална работна група по проект mobile2020

 

Контакти:

Веселин Дробенов, Ръководител проекти, РЕЦ за ЦИЕ - клон България, vdrobenov[at]rec.org; 02 983 52 17

Михаела Динева, Ръководител проекти, РЕЦ за ЦИЕ - клон България, mdineva[at]rec.org; 02 983 52 17

 

Препоръки на Националната работна група по проект mobile2020

 

Проект,частично финансиран от Европейския съюз

INTELLIGENT ENERGY EUROPE