На 10 май 2014 г. в Бургас mobile2020 раздаде велосиопеди

 

На 10 май в гр. Бургас се състоя награждаването на победителите във видео-конкурса "С велосипед в града" и конкурса за най-активна вело-община в България. Събитията бяха организирани в рамките на проект mobile2020 повече велосипеди в малките и средно големи градове на Централна и Източна Европа до 2020 г., финансиран по програма Интелигентна енергия Европа. Целта на проекта е да повиши дела на велосипедите като средство за придвижване в града. Победител в конкурса "С велосипед в града" стана Кирил Курукювлиев от гр. Карнобат, който получи и голямата награда - велосипед. На второ място бе класиран Милен Георгиев от гр. Русе, на трето място бяха класирани дечицата от ЦДГ 43 "Синчец" гр. Варна. Малчуганите, насърчени от техните учители участваха с цели три клипа. Домакините на събитието бяха община Бургас и Областен информационен център Бургас. 

В рамките на проекта mobile2020 повече велосипеди в малките и средно големи градове на Централна и Източна Европа до 2020 г.  се проведе още един конкурс, този път за най-активна вело-община в България. Наградата тук единодушно грабна домакина на събитоето община Бургас, която е отличена за своята цялостна политика за настрчаване на карането на велосипед в града, чрез изграждане на инфраструктура и популяризиране на алтернативните на автомобила форми на транспорт в града. За своята активна политика за насърчаване на велосипедизма в града общината получи награда велосипед. Той бе получен лично от зам. кмета на града г-жа Атанаска Николова.

С връчването на двете награди - за най-добър видео клип "С велосипед в града" и за най-активна вело-община в България приключи и проекта mobile2020. Той бе изпълняван в 11 страни на Централна и Източна Европа в продължение на 3 години. За България организацията, която реализира проекта е Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа - клон България. В рамките на този три годишен проект бе издаден и първият в страната наръчник за планиране на велосипедни политики и инфраструктура на български език, събрал най-актуалното познание и добрите практики на Европа. Също така бяха обучени общинсли служители и експерти и бе създадена национална работна група, чиято цел е иницииране на промени в нормативната уредба, касаеща проектирането на велосипедна инфраструктура за по-чисти и зелени градове в България.

На 9, 10 и 11 септември 2013 г. в гр. София се проведе семинар на тема

ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА

Семинарът се организира в рамките на проект mobile2020, целящ да позволи на експерти от България да придобият и подобрят познанията си по въпросите на изграждането на велосипедната инфраструктура, планиране на стратегии за развитие.Обучението беше извършено на база на издадения в рамките на проекта на български език „Наръчник за интегрирано планиране и популяризиране на велосипеда в градска среда”. Всеки, преминал обучението, получи копие от наръчника, както и допълнителни презентационни материали и сертификат за успешно преминато обучение.

Лектори бяха Арх. Петя Петрова от Сдружение „Велоеволюция” и Михаела Динева, мениджър проекти в РЕЦ за ЦИЕ – клон България.

В рамките на семинара беше представена и презентация на Столична община по темата за интегрирането на велосипедния транспорт като средство за придвижване в градска среда.

На 25, 26 и 27 септември 2013 г. в гр. Бургас се проведе семинар на тема

ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА

Семинарът е организиран в рамките на проект Mobile2020 и има за цел да предостави и обогати познанията на експерти от България по въпросите на изграждането на велосипедната инфраструктура и планирането на стратегии за развитие.Обучението се базира на издадения в рамките на проекта на български език „Наръчник за интегрирано планиране и популяризиране на велосипеда в градска среда”. Всеки от участниците в обучението се предостави копие от наръчника, както и допълнителни презентационни материали и сертификат за успешно преминато обучение.

Лектори на обучението в Бургас бяха Радостина Маринова от Сдружение „Велоеволюция” и Михаела Динева, мениджър проекти в РЕЦ за ЦИЕ – клон България.

 

Събития – Изисква се парола.

Промотиране

В рамките на проекта mobile2020 се изпълниха много дейности, които останаха извън светлините на проежекторите. Включването на хората бе от съществено значение за постигането на дълготрайни резултати. Поради тази причина, mobile2020 организира няколко събития и състезания в единадесет страни от Централна и Източна Европа. В рамките на проекта се проведоха велотурове, конкурси и награждавания.  Тези дейности имаха за цел да дадат гласност на да насърчат каранетона велосипеди в града , чрез участие във видео-конкурса "С велосипед в града". А общините в България имаха възможност да покажат своите постижения по въпросите на велосипедизма. Като сред всички тях бе избрана и най-активната вело-община на България - община Бургас. Всчики тези събития, конкурски и награди бяха възможни благодаряние проекта mobile2020.

  • Проведе се конкурс за най-активна вело-община. Той позволи на отличената община Бургас да демонстрира своите постижения, планове и стратегии, относно как да направим ежедневното използване на велосипеди по-атрактивно за гражданите.
  • В конкурс за видеоклип "С велосипед в града"бяха събрани и оценени творчески идеи за насърчаване на колоезденето сред гражданите.
  • Във всяка една страна, участничка по проекта, бяха организирани велосипедни обиколки (в един или няколко малки и средно големи градове). Целта бе да се насърчи използването на велосипед като ежедневно средство за придвижване в града. 

Класираните участници в конкурса "С велосипед в града"

  • 1 място - Кирил Курукювлиев, гр. Карнобат
  • 2 място - Милен Георгиев, гр. Русе
  • 3 място - ЦДГ №43 "Синчец", гр. Варна

Най-активна вело-община в България

  • Oбщина Бургас е отличената в рамките на проекта mobile2020 най-активна вело-община в България

Брошура "Велосипедът в живия град"

Изтеглете брошурата

 

Снимки от събития

Проект,частично финансиран от Европейския съюз

INTELLIGENT ENERGY EUROPE