На 10 май 2014 г. в Бургас mobile2020 раздаде велосиопеди

 

На 10 май в гр. Бургас се състоя награждаването на победителите във видео-конкурса "С велосипед в града" и конкурса за най-активна вело-община в България. Събитията бяха организирани в рамките на проект mobile2020 повече велосипеди в малките и средно големи градове на Централна и Източна Европа до 2020 г., финансиран по програма Интелигентна енергия Европа. Целта на проекта е да повиши дела на велосипедите като средство за придвижване в града. Победител в конкурса "С велосипед в града" стана Кирил Курукювлиев от гр. Карнобат, който получи и голямата награда - велосипед. На второ място бе класиран Милен Георгиев от гр. Русе, на трето място бяха класирани дечицата от ЦДГ 43 "Синчец" гр. Варна. Малчуганите, насърчени от техните учители участваха с цели три клипа. Домакините на събитието бяха община Бургас и Областен информационен център Бургас. 

В рамките на проекта mobile2020 повече велосипеди в малките и средно големи градове на Централна и Източна Европа до 2020 г.  се проведе още един конкурс, този път за най-активна вело-община в България. Наградата тук единодушно грабна домакина на събитоето община Бургас, която е отличена за своята цялостна политика за настрчаване на карането на велосипед в града, чрез изграждане на инфраструктура и популяризиране на алтернативните на автомобила форми на транспорт в града. За своята активна политика за насърчаване на велосипедизма в града общината получи награда велосипед. Той бе получен лично от зам. кмета на града г-жа Атанаска Николова.

С връчването на двете награди - за най-добър видео клип "С велосипед в града" и за най-активна вело-община в България приключи и проекта mobile2020. Той бе изпълняван в 11 страни на Централна и Източна Европа в продължение на 3 години. За България организацията, която реализира проекта е Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа - клон България. В рамките на този три годишен проект бе издаден и първият в страната наръчник за планиране на велосипедни политики и инфраструктура на български език, събрал най-актуалното познание и добрите практики на Европа. Също така бяха обучени общинсли служители и експерти и бе създадена национална работна група, чиято цел е иницииране на промени в нормативната уредба, касаеща проектирането на велосипедна инфраструктура за по-чисти и зелени градове в България.

На 9, 10 и 11 септември 2013 г. в гр. София се проведе семинар на тема

ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА

Семинарът се организира в рамките на проект mobile2020, целящ да позволи на експерти от България да придобият и подобрят познанията си по въпросите на изграждането на велосипедната инфраструктура, планиране на стратегии за развитие.Обучението беше извършено на база на издадения в рамките на проекта на български език „Наръчник за интегрирано планиране и популяризиране на велосипеда в градска среда”. Всеки, преминал обучението, получи копие от наръчника, както и допълнителни презентационни материали и сертификат за успешно преминато обучение.

Лектори бяха Арх. Петя Петрова от Сдружение „Велоеволюция” и Михаела Динева, мениджър проекти в РЕЦ за ЦИЕ – клон България.

В рамките на семинара беше представена и презентация на Столична община по темата за интегрирането на велосипедния транспорт като средство за придвижване в градска среда.

На 25, 26 и 27 септември 2013 г. в гр. Бургас се проведе семинар на тема

ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА В ГРАДСКА СРЕДА

Семинарът е организиран в рамките на проект Mobile2020 и има за цел да предостави и обогати познанията на експерти от България по въпросите на изграждането на велосипедната инфраструктура и планирането на стратегии за развитие.Обучението се базира на издадения в рамките на проекта на български език „Наръчник за интегрирано планиране и популяризиране на велосипеда в градска среда”. Всеки от участниците в обучението се предостави копие от наръчника, както и допълнителни презентационни материали и сертификат за успешно преминато обучение.

Лектори на обучението в Бургас бяха Радостина Маринова от Сдружение „Велоеволюция” и Михаела Динева, мениджър проекти в РЕЦ за ЦИЕ – клон България.

 

Събития – Изисква се парола.

контакт

Михаела Динева
РЕЦ за ЦИЕ - клон България
София, 1202, ул."Париж"7, офис 17
Тел./факс:+359 2 983 52 17
rec-bulgaria[at]rec.org 

Проект,частично финансиран от Европейския съюз

INTELLIGENT ENERGY EUROPE