novinky

04/17/14

Slavnostní vyhlášení soutěže Hlavní město cyklistů 2014!

Vyhlášení proběhne v pondělí 28.4. v prostorách IMPACT HUBU v Praze. Oficiální pozvánka je k dispozici ke stažení v sekci "podpora".

01/06/14

Soutěž Hlavní město cyklistů 2014

První ročník nové soutěže o Hlavní město cyklistů se blíží! Přihlášky je možné podávat od 21.1. 2014. Pro více informací navštivte sekci "Podpora".

09/24/13

Přes 100 výtisků cyklodopravní EnCYKLOpedie rozdáno zástupcům měst

Přes 100 výtisků Cyklodopravní EnCYKLOpedie bylo zdarma rozdáno v rámci cyklokonference Vize 25 v Pardubicích 16. - 17.9.

 

Ti z Vás, na které se nedostalo, ale mají zájem publikaci získat si ji mohou bezplatně stáhnout ve formátu PDF

08/15/13

Brožura "Městem na kole" přeložena do češtiny

 V rámci projektu Mobile2020 nyní vychází v češtině brožura “Městem na kole”. Prostřednictvím brožury chceme poskytnout určitou vizi a inspiraci všem těm, kteří se věnují oboru cyklodopravy na úřadech měst a obcí. Jde především o odborníky na územní a dopravní plánování, členy představenstva měst, ale i všechny ty, kteří považují kolo za dopravní prostředek ke každodennímu využití. Brožura byla vytvořena v rámci projektu Mobile 2020, který je spolufinancovaný programem EU Inteligentní energie pro Evropu (IEE). 

Stáhnout ji můžete zde. (PDF 788 KB)

07/10/13

Vznikla Asociace měst pro cyklisty

Nově vznikající vize dopravy ve městech byla zhmotněna do podoby Asociace měst pro cyklisty, která vznikla 2. července 2013 a v současnosti sdružuje přes dvě desítky cykloměst. Cílem Asociace je prosazování nového pohledu na dopravu v našich městech prostřednictvím výměny zkušeností s řešením konkrétních problémů, hledáním dobrých příkladů v zahraničí, výchovy odborníků na dopravu, změn legislativních předpisů a aktivit motivující obyvatele ke změně dopravního chování. Zastřešující myšlenkou Asociace je Vize 25, která představuje rovnocenné postavení pro všechny způsoby dopravy, ať už jde o dopravu individuální automobilovou, cyklistickou, veřejnou nebo pěší.

Cíle Asociace tedy plně reflektují vzdělávací a propagační aktivity cykloprojektu mobile2020, který je součástí Cyklistické akademie Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020.

Prostřednictvím Asociace měst pro cyklisty dojde k vytvoření stabilních a dlouhodobých vazeb dále rozvíjejících cyklistickou kulturu v našich městech. Pro více informací navštivte webové stránky Asociace www.cyklomesta.cz. Více se také dozvíte v přiložené tiskové zprávě. (PDF 416 KB)

07/10/13

Vzdělávací seminář Mobile2020 v Pardubicích 16. - 17. září 2013

Další z plánovaných vzdělávacích seminářů mobile2020 se uskuteční v Pardubicích v rámci konference VIZE 25 – Řešení pro města mezi 16. a 17. zářím. Tématem konference bude integrované dopravní plánování a jeho aspekty, včetně cyklodopravní infrastruktury. Projekt mobile2020 tentokrát zajišťuje především účast zahraničních odborníků ve složení Péter Dalos (Trenecon COWI, Maďarsko), Gerhard Ablasser (město Graz, Rakousko), Ton Daggers (IBC, Nizozemsko) a Veronika Šindlerová (DHV ČR). Bližší informace o konferenci a registraci naleznete v přiložené pozvánce. (PDF 460 KB)

06/26/13

Cyklokonference v Lublani

Ve dnech 15. a 16. října 2013 se ve slovinské Lublani uskuteční konference o cyklodopravě ve střední a východní Evropě. Registrovat se na ni můžete od 1. července 2013. Podrobnosti naleznete v letáku (PDF 480 KB).

12/07/12

Zakončení videosoutěže mobile2020

Po téměř čtyřech měsících byla v pondělí 3.12. ukončena videosoutěž o nejlepší klip na podporu městské cyklodopravy slavnostním předáním cen vítězům při příležitosti workshopu LifeCycle, který se uskutečnil v budově Ministerstva zdravotnictví v Praze za účasti ministra zdravotnictví, pana Leoše Hegera. 

Pro více informací navštivte czechrepublic.rec.org/zpravy/128/vyhlaseni

10/15/12

Soutěž o nejlepší cyklovideo byla prodloužena

Soutěž mobile2020 o nejlepší video na propagaci městské cyklodopravy byla prodloužena o jeden měsíc. To znamená, že aktuální uzávěrka soutěže je 15.11. 2012. Doufáme, že tímto umožníme těm z vás, kteří něměli dostatek času k přípravě videa, aby video dokončili. 

 

11/15/11

Příprava cyklopříručky

Partneři projektu M2020 připravují cyklopříručku, která bude použita během vzdělávácích seminářů. Příručka bude zčásti publikována na stránkách projektu během roku 2012.

 

adresář akcí – je vyžadováno heslo.

Projekt mobile2020 a jeho zasazení do českého kontextu cyklodopravy

Ačkoliv se cyklodoprava v České republice postupně stává víc a víc populární, její výraznější posun vyžaduje systémové změny na úrovni řízení státu a jednotlivých krajů. Přesto, že roste počet měst, která se propagaci a  rozvoji cyklodopravy soustavně věnují, jejich aktivity jsou efektivní pouze do určité fáze, jejíž ukončení a přechod do další fáze rozvoje vyžaduje změny legislativní, změny rozpočtové, ale i změny v samotném řízení, přístupu a zodpovědnosti za rozvoj cyklodopravy v ČR. Jízdní kolo je mnohými stále považováno pouze za sportovní náčiní, nikoliv za jeden z nejrychlejších, nejpohodlnějších a nejčistších dopravních prostředků

Realizace projektu mobile2020 měla za cíl posílit snahy a konkrétní aktivity na celorepublikové úrovni. Spolupráce s národním cyklokoordinátorem, Ing. Jaroslavem Martinkem, který figuruje zároveň jako vedoucí cykloprojektu Central MeetBike byla od začátku silně preferována a později se ukázala být pro úspěch projektu naprosto nezbytnou.

Za dobu tří let své existence se povedlo realizovat několik velmi dobrých výstupu projektu, které jak doufáme, budou dlouho sloužit aktivistům a zaměstnancům působícím na úrovni měst a krajů. Další velmi dobrou zprávou pro rozvoj cyklodopravy v ČR je vytvoření Asociace měst pro cyklisty (http://www.cyklomesta.cz/) a nastavení kurzu dalších aktivit ve výsečích Vize25. Asociace měst pro cyklisty je otevřené sdružení měst zaměřené na vedení svých členů k integrovanému myšlení a synergistického rozvoje cyklistické, pěší, veřejné a automobilové dopravy – Vize25.

V současnosti Asociace sdružuje okolo čtyř desítek českých měst a první z konkrétních projektů, ke kterým přispěl i projekt mobile2020 je soutěž o Hlavní město cyklistů, jejíž první ročník se uskutečnil na jaře 2014. Aktivity Asociace měst pro cyklisty vycházejí z Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013-2020, která byla schválena vládou v květnu 2013.

videosoutez

Během posledních měsíců byla vytvořena obsáhlá příručka o plánování cyklodopravy ve městech. Autory příručky jsou především Institut pro společensko-ekologický výzkum (ISOE, Frankfurt n. Mohanem) a Technologická univerzita města Hamburk (TUHH). Zde je k dispozici ke stažení v elektronické verzi PDF.  

Spolufinancováno programem Evropské unie Inteligentní energie pro Evropu.

INTELLIGENT ENERGY EUROPE