Kuulutati välja Jalgrattasõbralik linn 2014 – TARTU!

09.05 toimunud Linnade liikuvuse seminaril tutvustati Jalgrattasõbraliku linna uuringut ning kuulutati välja Jalgrattasõbralik linn 2014, milleks osutus Tartu.

Rohkem infot leiate siit

 

KUTSE SEMINARILE “Eesti linnade liikuvuse ja linnaruumi plaanidest 2015-2020”

9. mail 2014 toimub Eesti Rahvusraamatukogu Kuppelsaalis Eesti linnade liikuvuse ja linnaruumi plaanidest 2015-2020Seminari korraldavad Balti Keskkonnafoorum ja Säästva Eesti Instituut koostöös Siseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. 


Seminari eesmärgiks on anda ülevaade Eesti linnade linnaliikuvuse plaanidestrahastamisvõimalustest ning jagada ideid headest linnaliikuvuse lahendustest. Seminari lõpus kuulutatakse välja Eesti jalgrattasõbralik linn 2014.

 

Linnad ja liikuvus seminaril osalemine on tasuta.

 

Seminar toimub  säästva linnaliikuvuse projektide Mobile 2020  ja ENDURANCE raames ning seda rahastab Intelligent Energy Europe programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Seminaril osalemiseks on vajalik eelregistreerimine enne 30. aprilli aadressil http://goo.gl/YX1nlS 

 

Selgusid Eesti esimese jalgrattafilmide võistluse võitjad!

Velofilm 2013 konkursi võitis Sulev Eesmaa filmiga "Aeg puhkuseks"!

Kõikide võistlusfilmidega saate tutvuda Tallinn Bicycle Week koduleheküljel 

www.tbw.ee/velofilm/filmid

 

 

VELOFILM 2013

Kutsume kõiki 23. novembril TOUR d'ÖÖ FILMIPEOLE, millel on au toimuda esimese avaliku sündmusena värskelt uuendatud NO99 teatri majas! Teatrisaalis jõuavad suurele ekraanile Eesti esimese jalgrattafilmide konkursi Velofilm 2013 võistlustööd ja kuulutatakse välja võitjad. Võistlusfilmidega saate tutvuda http://www.tbw.ee/velofilm/filmid 

Parema linnani, jalgrattal!

MTÜ Balti Keskkonnafoorum ekspert Laura Remmelgas kirjutas kampaania "Julged hoolida?" raames sellest, kuidas jalgrattaliiklus aitab kaasa parema ja ohutuma linnakeskkonna kujundamisele. Artikliga saate tutvuda siin.

 

Jalgrattaliikluse teemaline ümarlaud

1. novembril 2012 toimus mobile2020 projekti raames Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis jalgrattasõidu teemaline koosolek. Kohtumise materjalid leiate siit.

üritused – parool.

Jalgrattaliiklus Eestis

Jalgrattakasutuse osakaal Eestis on võrdlemisi madal (ligikaudu 5% kõikidest liikumistest). Samas ei ole modaalne jaotus meil veel lootusetult autokasutuse poole kaldu. Nimelt iseloomustab Eestit kõrge ühistranspordi kasutajate ja jalakäijate osakaal, kuid nii poliitilisel kui ka indiviidi tasandil nähakse jalgratast endiselt eelkõige sportimisvahendina. Potentsiaal jalgrattaliikluse osakaalu kasvuks on aga olemas. Kui vaadata Eesti linnasid, siis enamik kui mitte kõik, oleksid oma mõõtmetelt suurepärased jalgrattalinnad. Lisaks on uuringud näidanud, et Eestis tehakse ligikaudu 1/3 kõikidest autosõitudest kuni 3 km kaugusele. See on vahemaa, mis on sobilik jalgrattaga läbimiseks. Lühikeste vahemaade autoga läbimise asendamine jalgrattaliiklusega aitaks oluliselt parandada Eesti linnade ilmet, inimeste tervist ja elukvaliteeti. Ühtlasi aitaks see vähendada teede hoolduskulusid tulevikus. Seetõttu peaks saama prioriteediks nende inimeste jalgrattale meelitamine, kes täna kasutavad autot kuni 3 km pikkuste vahemaade läbimiseks.

Vaatamata sellele, et jalgrattaliikluse osakaal Eesti linnades on aasta-aastalt kasvanud, on see võrreldes arenenud jalgrattariikidega jäänud siiski pigem tagasihoidlikuks. Meie linnasid iseloomustab endiselt autokeskne planeerimine ning liikluskorraldus, mille muutmine vajab süsteemset ning sihipärast lähenemist. Alustada tuleks eesmärkide seadmisest. Täna piirduvad paljude linnade jalgrattaliikluse edendamisega seotud eesmärgid rajatavate jalgrattateede kilomeetrite arvuga. Vähem tähelepanu pööratakse aga sellele kas ja kuidas kavandatavad tegevused jalgrattakasutust mõjutavad. Seetõttu on oluline, et kohalikud omavalitsused mõtleksid eelkõige sellele, milline on linna üldine visioon ning milline jalgrattaliikluse osakaal aitaks kaasa seatud eesmärkide täitmisele.

Projekti raames koostati jalgrattaliikluse kohta ülevaatlik ja terviklik käsiraamat  (hõlmab nii planeerimist, taristut, teenuseid kui kommunikatsiooni) kohalikele omavalitsustele. Käsiraamat on kättesaadav elekotroonselt (PDF).

  

Brošüür

Jalgrattaliikluse planeerimine ja edendamine

6.-27. novembrini 2013 toimusid jalgrattaliikluse planeerimise teemalised koolitused Pärnus, Tartus, Rakveres ja Tallinnas. Koolituse materjalidega saate tutvuda siin.

Soovitused jalgrattaliikluse edendamiseks Eesti kohalikes omavalitsustes

Soovitused

Osaliselt rahastatud Euroopa Liidu Intelligent Energy Europe programmi poolt

INTELLIGENT ENERGY EUROPE