Posljednje Vijesti

Dodijeljene nagrade za naj-biciklistički grad

U okviru projekta Mobile 2020 u Hrvatskoj, dana 6.5.2014. u hotelu Sheraton u Zagrebu održano je završno događanje na kojem su predstavljeni rezultati projekta Mobile 2020 i dodijeljene nagrade za naj-biciklistički grad u Hrvatskoj. Prva nagrada pripala je Gradu Karlovcu, a druga nagrada Velikoj Gorici.

Završene radionice u sklopu projekta Mobile2020

Posljednjom radionicom u Zagrebu, održanom krajem studenog na Tribini Grada Zagreba, završene su radionice u sklopu međunarodnog projekta Mobile2020. Podsjetimo se, prva radionica održana je u Splitu u mjesecu lipnju, da bi tijekom sljedećih šest mjeseci REC i partneri projekta mobile2020 obišli i gradove Osijek, Pulu i Zagreb. U prvom dijelu edukacijskih seminara obrađene su teme prostornog planiranja i biciklističke infrastrukture u gradovima, da bismo se u drugom dijelu seminara pozabavili  biciklističkim uslugama i promocijom biciklizma. Tijekom izvođenja seminara partneri projekta upoznali su se sa situacijom u Hrvatskoj, dobrim i lošim primjerima iz biciklističke prakse te razmijenili iskustva s predstavnicima lokalne samouprave (gradski planeri, djelatnici upravnih odjela za promet, komunalna pitanja i/ili zaštitu okoliša), te predstavnicima lokalnih organizacija i/ili ustanova koje se bave prostornim ili prometnim planiranjem, ili pak promiču održivi (biciklistički) promet.

Podsjetimo, međunarodni projekt Mobile2020 (“Porast biciklizma u malim i srednje velikim gradovima Srednje i Istočne Europe do 2020. godine”) usmjeren je na promicanje aktivnog djelovanja gradova prema većoj zastupljenosti biciklističkog prometa u urbanim sredinama.

Završena nagradna igra u sklopu projekta MOBILE2020, čestitamo dobitnicima!

Nagradna igra: „Snimi video jedan i osvoji bicikl vrijedan!“ u organizaciji tvrtke Matis Adria d.o.o. i Regionalnog centra zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu – REC Hrvatska, privedena je kraju. 

Podsjetimo se, cilj nagradne igre „Snimi video jedan i osvoji bicikl vrijedan!“ je promocija svakodnevnog biciklizma, odnosno korištenja bicikala kao sredstva svakodnevnog prometovanja u malim i srednje velikim gradovima u Hrvatskoj koji broje od 10,000 do 350,000 stanovnika, uključujući Zagreb. Igra se provodila u okviru projekta mobile2020 – “Porast biciklizma u malim i srednje velikim gradovima Srednje i Istočne Europe do 2020. godine” (More biking in small and medium sized towns of Central and Eastern Europe by 2020, mobile2020.eu). 

Nakon pregleda pristiglih radova povjerenstvo, sastavljeno od predstavnika REC-a te dvoje predstavnika Nacionalne stručne radne skupine u okviru projekta Mobile2020, je odlučilo prvu nagradu (bicikl s punom biciklističkom opremom) dodijeliti gđi. Miroslavi Novak iz Čakovca. Druga nagrada (bicikl) odlazi gđi. Ivi Kanižaj iz Zagreba. 

Obzirom na mali broj radova koji su zadovoljavali postavljene uvjete nagradne igre, povjerenstvo je odlučilo ne dodijeliti treću nagradu. 

Dodjela nagrada bit će održana u Zagrebu, 22. listopada 2013. godine u prostorijama Info centra Agencije za zaštitu okoliša, Trg maršala Tita 8.  Imena dobitnika nagrada objavljena su na službenim stranicama Organizatora i suorganizatora:

www.matis.com.hr,

http://croatia.rec.org

mobile2020.eu/country-pages/hrvatska/home-hrvatska. 

Zahvaljujemo svim sudionicima nagradne igre te se nadamo kako će pratiti daljnje korake u razvoju projekta mobile2020!

To top

04/08/13

„Snimi video jedan i osvoji bicikl vrijedan!“

Cilj nagradne igre „Snimi video jedan i osvoji bicikl vrijedan!“ je promocija svakodnevnog biciklizma, odnosno korištenja bicikala kao sredstva svakodnevnog prometovanja u malim i srednje velikim gradovima u Hrvatskoj koji broje od 10,000 do 350,000 stanovnika, uključujući Zagreb. Kliknite za više informacija...

statistika događanja – obavezna lozinka.

Uputstva za nagradnu igru

 KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOJ IGRI
 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VIDEO MATERIJALA
 TKO SVE IMA PRAVO SUDJELOVANJA
 TRAJANJE I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE
 IZVLAČENJE NAGRADA
 FOND NAGRADA KOJI ORGANIZATOR UTVRĐUJE
 KAKO PREUZETI NAGRADU
 POGREŠKE I NEREGULARNI URATCI
 AUTORSKA PRAVA I PUBLICITET
 POREZI
 U SLUČAJU SPORA
 MOGUĆNOST PREKIDA ILI PRODULJENJA NAGRADNE IGRE

Nagradnu igru: „Snimi video jedan i osvoji bicikl vrijedan!“ priređuje tvrtka Matis Adria d.o.o. u suradnji sa Regionalnim centrom zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu – REC Hrvatska, Ferde Livadića 35, 10000 Zagreb kao suorganizatorom.

Cilj nagradne igre „Snimi video jedan i osvoji bicikl vrijedan!“ je promocija svakodnevnog biciklizma, odnosno korištenja bicikala kao sredstva svakodnevnog prometovanja u malim i srednje velikim gradovima u Hrvatskoj koji broje od 10,000 do 350,000 stanovnika, uključujući Zagreb.

Zainteresirani sudionici u igru se mogu uključiti slanjem snimljenih video materijala na temu kako korištenje bicikala u svakodnevnom prometovanju učiniti što atraktivnijim u ciljanim hrvatskim gradovima.

Igra se provodi u okviru projekta mobile2020 - “Porast biciklizma u malim i srednje velikim gradovima Srednje i Istočne Europe do 2020. godine” (More biking in small and medium sized towns of Central and Eastern Europe by 2020, mobile2020.eu).

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOJ IGRI

Sudionici nagradne igre „Snimi video jedan i osvoji bicikl vrijedan!“ mogu biti osobe koje u propisanom razdoblju na portalu YouTube.com (https://www.youtube.com/user/Mobile2020hr) postave svoj kratki video uradak na temu „Bicikliranje u mom gradu“.

Video uradak je također potrebno dostaviti – uz popunjen prijavni obrazac - na CD/DVD mediju u odgovarajućoj rezoluciji na adresu: REC Hrvatska, F. Livadića 35, 10000 Zagreb, s naznakom: za natječaj „Snimi video jedan i osvoji bicikl vrijedan!“, ili omogućiti preuzimanje video-materijala u odgovarajućoj rezoluciji putem internetskih file-share programa. Kod preuzimanja video-materijala putem Interneta prijavni se obrazac može dostaviti elektroničkim putem, te na njemu navesti gdje se video-materijal može preuzeti. Materijale pristigle poštom na CD/DVD mediju Organizator i suorganizator će postaviti na za to predviđeno mjesto na portalu YouTube.com.

Prijavni obrazac i druge detaljne informacije o načinu sudjelovanja u nagradnoj igri bit će objavljene na stranicama: www.matis.com.hr, croatia.rec.org imobile2020.eu/country-pages/hrvatska/home-hrvatska.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VIDEO MATERIJALA

•           video uratci moraju biti na temu svakodnevnog bicikliranja, odnosno korištenja bicikala u svakodnevnom prometovanju, te ne smiju sugerirati da je vožnja bicikla na bilo koji način opasna;

•           duljina video uratka -  do 3 minute;

•           video mora biti na hrvatskom jeziku (ili bez teksta);

•           video treba biti izvorni uradak, bez isječaka iz TV reklama ili medija koji su zaštićeni autorskim pravima;

•           video ne smije biti komercijalnog sadržaja, reklamirati tvrtke ili proizvode i sl.;

•           video materijali moraju biti u obliku koji je moguće uploadati na youtube te u visokoj rezoluciji (minimalna rezolucija PAL 720x576);

•           video mora biti u nekom od sljedećih formata (MPEG-2,  MPEG-4,  WMV,  AVI,  WebM  files,  FLV).

TKO SVE IMA PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri i izvlačenju imaju sve fizičke osobe starije od 16 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora i suorganizatora.

TRAJANJE I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra počinje 8. travnja 2013. i traje do 2. rujna 2013., a provodi se putem sljedećih internetskih kanala: 

  • https://www.youtube.com/user/Mobile2020hr
  • https://www.facebook.com/NagradnaIgraMobile2020

IZVLAČENJE NAGRADA

Ocjenjivanje radova i izvlačenja dobitnika bit će provedeno 6. rujna 2013. u 12 sati u prostorijama Regionalnog centra zaštite okoliša, F. Livadića 35, 10000 Zagreb. Izvlačenje će biti nadgledano od strane povjerenstva sastavljenog od predstavnika REC-a, predstavnika Nacionalne stručne radne skupine u okviru projekta Mobile2020 izabranog na redovitom sastanku Nacionalne stručne radne skupine te odabranog predstavnika filmske industrije. Ocjenjivanje i izvlačenje nagrada je javno te svi zainteresirani imaju pravo prisustvovati izvlačenju nagrada.

Glavni kriteriji za ocjenjivanje putem žirija:

•           poruka (jasnoća, pristup…) 50% ;

•           kreativnost 30% ;

•           tehnički aspekti 20%.

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena putem internetskih kanala kroz koje se odvijala nagradna igra, te na službenim stranicama Organizatora i suorganizatora:www.matis.com.hr, croatia.rec.org i mobile2020.eu/country-pages/hrvatska/home-hrvatska, i to 5 dana od dana izvlačenja, a nagrade će se uručiti prilikom javne manifestacije koji će upriličiti suorganizator.

FOND NAGRADA KOJI ORGANIZATOR UTVRĐUJE

Nagrada

Komada

Vrijednost (HRK)

Bicikl + biciklistička oprema

1 + 1

4,200

Bicikl

1

2280

Biciklistička oprema

1

690

UKUPNO

4

7160

 

Slike su navedene kao primjer.

Sudionici koji sudjeluju u ovoj nagradnoj igri ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora i suorganizatora. Nagrade se ne mogu zamijeniti za gotovinu. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnici nagrada, čiji će identitet REC provjeriti uvidom u njihove osobne isprave, bit će obaviješteni o dobitku putem kontakata navedenih u prijavi. Prilikom preuzimanja nagrada, dobitnik mora potpisati izjavu o preuzimanju nagrade i oslobađanju od odgovornosti. Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru sa suorganizatorom, a najkasnije 30 dana od izvlačenja. Ako dobitnik ne preuzme nagradu u tom roku dobit će obavijest o produljenju istog za još 8 dana.

POGREŠKE I NEREGULARNI URATCI

Neprimjereni uratci te oni koji ne korespondiraju s temom nevažeći su i ne daju autoru pravo ni na kakvu nagradu.

AUTORSKA PRAVA I PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora i suorganizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Sudionici su suglasni da Organizator i suorganizator imaju pravo korištenja i javnog prikazivanja svih prijavljenih video materijala tijekom i nakon završetka nagradne igre.

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski sud u Zagrebu.

MOGUĆNOST PREKIDA ILI PRODULJENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti ili produljiti jedino u slučaju više sile, o čemu će svi sudionici biti obaviješteni putem službenih stranica Organizatora i suorganizatora:www.matis.com.hr, croatia.rec.org i mobile2020.eu/country-pages/hrvatska/home-hrvatska.

 

Djelomično financira Europska unija

INTELLIGENT ENERGY EUROPE