aktualitātes

Ir noslēdzies videoklipu konkurss, apsveicam uzvarētājus! Vairāk informācijas par dalībniekiem un apbalvošanu, kā arī pašus darbus var apskatīt sadaļā UZZINI.

 

Ir noslēdzies apmācību semināru cikls pašvaldības speciālistiem. Semināru mērķis bija aplūkot ikdienas velobraukšanas attīstību Eiropā un Latvijā, doties kopīgajā velotūrē, kā arī iepazīties ar kritērijiem, kas ļauj izvērtēt cik droša un riteņbraucējam draudzīga ir veloinfrastruktūra un pakalpojumi Latvijas pašvaldībās. Vairāk informācijas ŠEIT.

 

Vēlies uzzināt vairāk par ikdienas riteņbraukšanu un tās aktualitātēm Latvijā? Piedāvājam apmeklēt Latvijas Riteņbraucēju apvienības mājaslapu www.divritenis.lv. 

pasākumu kalendārs – nepieciešama parole.

par

Velosipēdu izmantošana ikdienā, dodoties uz darbu vai veikalu, ir plaši izplatīta Vācijā un citās Rietumeiropas valstīs. Centrālajā un Austrumeiropā, galvenokārt, riteņbraukšana joprojām tiek uzskatīta par atpūtas pavadīšanas veidu nedēļas nogalēs, un tai netiek piešķirta nozīme kā ikdienas transportēšanas veidam.

Kopš 20.gs 90-iem gadiem uzlabot ceļu stāvokli motorizētiem transportlīdzekļiem bija galvenā transporta likumdošanas prioritāte un riteņbraukšanas infrastruktūras trūkums ar atsevišķiem un piemērotiem veloceliņiem rosina cilvēkus izmantot ikdienā personīgās automašīnas.

Īstenojot mobile2020 projektu, vēlamies mainīt pieeju plānošanas procesam maza un vidēja izmēra pilsētās 11 Centrālās un Austrumeiropas valstīs. Vēlamies pārnest labas prakses piemērus no Vācijas, Nīderlandes, Itālijas, Zviedrijas, Dānijas un citām valstīm un piemērot tos projekta mērķvalstīs.

mobile2020 mērķis ir

  • rosināt nacionālās riteņbrakšanas ekspertu darba grupas rīkot diksusijas augstākā līmenī un veicināt domāšanu par ilgtermiņa mērķiem
  • plaši un sistemātiski informēt maza un vidēja izmēra pilsētas Centrālajā un Austrumeiropā par iespējām, kas ļaus paaugstināt riteņbraukcēju skaitu nākotnē,
  • rosināt pašvaldības plānotājus un lēmuma pieņēmējus veikt pareizas investīcijas, uzlabot plānošanas procedūru un veicināt iedzīvotājus mainīt savus mobilitātes ieradumus, 
  • rīkot vairākus seminārus un mācību braucienus, lai popularizētu labas prakses pieredzi, zināšanas un idejas, kā uzlabot riteņbraukšanas stāvokli nākotnē Centrālā un Austrumeiropā.
  • organizēt vairākus sabiedriskus pasākumus un sacensības riteņbraukšanas entuziastiem, kuros pašvaldības demonstrēs savus sasniegumus riteņbraukšanas jomā.

Projekta darbības laiks ir no 05/2011 līdz 04/2014

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Programma Inteliģenta Enerģija Eiropai

INTELLIGENT ENERGY EUROPE