nowości

Lista imprez i wydarzeń – Hasło wymagane.

Rozwój polityki rowerowej w Polsce

W ramach mobile2020 stwierdzono wystęępowanie kilku ryzyk. Po pierwsze rozwój infrastruktury w ramach modernizacji i remontów dróg choć jest krokiem w dobrym kierunku, tworzy bardzo fragmentaryczną sieć dróg rowerowych a co za tym idzie jest sprzeczny z podstawowym pryncypium tworzenia SIECI dróg. Jednakże wraz z wdrażaniem usystematyzowanych podejsc do transportu miejskiego wogóle takich jak np. SUMP te działania ulegają racjonalizacji. Dalszy rozwój polityk rowerowych będzie kształtowany głównie przez organizacje sieciowe takie jak Krajowa Grupa Robocza ds. Mobilności Aktywnej, PUMA czy wreszcie wszystkie organizacje pozarządowe takie jak Miasta dla Rowerów itd. Znaczacą rolę w tym procesie odegrają Oficerowie Rowerowi, zwykle wywodzacy się z organizacji wspierających ruch rowerowy a wiec doświadczeni i pozbawieni podejścia "nie da się".

Czy transport rowerowy opłaci się twojemu miastu? TAK!

Poniżej przedstawiamy elementy systemu transportu rowerowego, które są korzystne dla każdego miasta. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami projektu mobile 2020 (pobieranie w prawej kolumnie).

Jakie elementy składają sie na system transportu rowerowego?

W ramach projektu mobile 2020 wykonaliśmy 10 filmów prezentujacych elementy systemu transportu rowerowego, korzysci płynące z wykorzystania roweru jako równoprawnego środka transportu, oraz elementy o które miasta powinny zadbać by zwiększyć udział rowerów w codziennych dojazdach. Choć mobile2020 dotyczy jedynie użytkowego wykorzystania roweru, zdajemy sobie sprawę z tego, że w wielu miastach turystyczne wykorzystanie roweru takż ebędzie obecne. To bardzo dobrze ponieważ podejście mobile 2020 jest w pełni systemowe.

> Lista fimów na portalu youtube.com

mobile2020 Polska Grupa Robocza do spraw Mobilności Aktywnej

Serdecznie zapraszamy spejalistów w dziedzinie transportu rowerowego, pracowników urzedów stykających się z transportem rowerowym, firmy, organizacje pozarzadowe i zrzeszenia organizacji pozarządowyc do uczestnictwa w Polskiej Grupie Roboczej ds. Mobilności Aktywnej. Podstawowym priorytetem Grupy Roboczej jest zwiększanie synergii pomiędzuprojektami dotyczącymi transportu rowerowego odbywającymi się na terenie Polski. Udział w grupie roboczej jest bezpłatny. 

Zapraszamy także do pobrania raportu z dotychczasowej działalności Grupy Roboczej. > Raport Grupy Roboczej 2013/2014

Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslwttera Polskiej Grupy Roboczej ds. mobilności aktywnej

Podrecznik mobile2020

> Pobierz podręcznik projektu mobile2020 zawierajacy najnowsze rozwiązania w dziedzinie transportu rowerowego!

Projekt współfinansowany z programu Inteligentna Energia - Europa Unii Europejskiej.

INTELLIGENT ENERGY EUROPE