nowości

Lista imprez i wydarzeń – Hasło wymagane.

nawiąż kontakt

Poprawa warunków dla jazdy na rowerze na poziomie lokalnym wymaga dobrego klimatu politycznego. Dyskusja na poziomie krajowym pozwoli też rozszerzyć zasięg projektu.

Polska Grupa Robocza do spraw Mobilności Aktywnej powstała w ramach projektu mobile2020 pod auspicjami REC Polska. Jest to nieformalna grupa działania, której głównym celem jest wspieranie rozwoju transportu rowerowego (użytkowe wykorzystanie roweru – a więc nie wyłącznie sportowe). W 2013 i 2014 roku głównymi zadaniami grupy była pomoc w popularyzacji dobrych rozwiązań w dziedzinie transportu rowerowego oraz próba zaangażowania jak największej liczby małych i średnich miast do programu szkoleń mobile2020. Jako podstawę swej działalności Polska Grupa robocza do spraw Mobilności Aktywnej przyjęła model rozproszony, w którym każdy z członków może zwołać posiedzenie grupy, jednakże, co najmniej raz w roku Polska Grupa Robocza spotyka się w ramach konferencji organizowanych w około ruchu rowerowego. Polska Grupa Robocza do spraw Mobilności Aktywnej jest otwarta dla wszystkich osób i organizacji wdrażających lub chcących wdrożyć projekty z dziedziny transportu rowerowego, a także szukających wiedzy i umiejętności pozwalających w optymalny sposób przeprowadzić tego typu projekty. Grupa ma obecnie postać nieformalnego towarzystwa zarządzanego przez Michała Brenneka (kontakt poniżej), a po uzyskaniu masy krytycznej zostanie przekształcona w jedną z dostępnych form prawnych (najprawdopodobniej stowarzyszenie). Najważniejszymi zadaniami na 2014 rok będą: poszukiwanie finansowania dla miast, członków Polskiej Grupy Roboczej w celu uzyskania certyfikacji systemu transportu rowerowego, wypracowanie synergii pomiędzy istniejącymi projektami związanymi z mobilnością aktywną i zrównoważonym transportem. 

Wszystkie osoby i instytucje chcące dołączyć do Polskiej Grupy Roboczej do spraw Mobilności aktywnej są proszone o kontakt z Michałem Brennekiem tel. +48502929992.

Polska Grupa Robocza przygotowuje także newsletter do którego mozna zapisać sie tutaj.

 

Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslwttera Polskiej Grupy Roboczej ds. mobilności aktywnej

> Pobierz podręcznik projektu mobile2020 zawierajacy najnowsze rozwiązania w dziedzinie transportu rowerowego!

Projekt współfinansowany z programu Inteligentna Energia - Europa Unii Europejskiej.

INTELLIGENT ENERGY EUROPE