nowości

Lista imprez i wydarzeń – Hasło wymagane.

o nas

W wielu miastach północnej i zachodniej Europy używanie roweru jako zwykłego środka transportu, np. do pracy albo do szkoły jest na porządku dziennym. W innej sytuacji są miasta środkowo- i wschodnioeuropejskie, których mieszkańcy wciąż jeszcze kojarzą rower tylko ze sportem lub rekreacją.

Od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. priorytetem w polityce drogowej i transportowej była poprawa warunków dla zmotoryzowanych użytkowników dróg. Wynikający z tego brak inwestycji w infrastrukturę i usługi dla rowerów spowodował, że wiele osób zrezygnowało z transportu rowerowego na rzecz samochodu. 

Celem projektu mobile2020 jest zainicjowanie pewnej zmiany w myśleniu i w podejściu do kwestii planistycznych w małych i średnich miastach jedenastu krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Chcemy zaczerpnąć z doświadczenia i wiedzy krajów takich jak Włochy, Holandia, Dania czy Niemcy i dostosować je do naszych lokalnych warunków.

W ramach mobile2020

  • zainicjujemy działania krajowych grup roboczych, złożonych z osób, których praca dotyka kwestii rowerowych. Grupy te poprowadzą długoterminową, ogólnokrajową dyskusję o miejscu rowerów w systemie transportowym.
  • zapoznamy przedstawicieli samorządów małych i średnich miast ze sposobami na skuteczne rozpropagowanie transportu rowerowego wśród mieszkańców.
  • zaproponujemy planistom i lokalnym decydentom narzędzia i środki do podejmowania trafnych i skutecznych decyzji inwestycyjnych i planistycznych, a także do inspirowania zmian w nawykach transportowych mieszkańców.
  • zorganizujemy szereg warsztatów, seminariów i wizyt studyjnych dla przedstawiceli samorządu, w których zapoznają się oni z najnowszą wiedzą, doświadczeniami i przykładami działań na rzecz transportu rowerowego.
  • przeprowadzimy imprezy promujące i konkursy, w których zarówno samorządy jak i indywidualni entuzjaści dwóch kółek będą mogli wykazać się swoimi rowerowymi osiągnięciami i porównać z innymi uczestnikami projektu.

projekt jest realizowany od maja 2011 r. do kwietnia 2014 r

Projekt współfinansowany z programu Inteligentna Energia - Europa Unii Europejskiej.

INTELLIGENT ENERGY EUROPE