nowości

Lista imprez i wydarzeń – Hasło wymagane.

przejdź szkolenie

Projekt mobile2020 jest w dużej mierze poświęcony podniesieniu umiejętności i poszerzeniu wiedzy osób zajmujących się transportem rowerowym w miastach krajów partnerskich, a także przełożeniem wiedzy i doświadczeń z Europy Zachodniej do naszej części kontynentu. 

W ramach projektu mobile 2020 odbyła się sesja treningowa w której uczestniczyło 9 miast: Lublin, Kielce, Sopot, Łomża, Ostrołęka, Starogard Gdański, Puławy, Biała – Podlaska. W dniach 24-28.03.2014 odbyła się intensywna 5-dniowa sesja treningowa. 

Program szkolenia w załączniku. 

W ramach sesji treningowej uczestnicy zapoznali się z 4 komponentami skutecznej polityki rozwoju transportu rowerowego: 1. Planowaniem i budową infrastruktury, 2. Budową systemu usług wokół transportu rowerowego, 3. Marketingiem i komunikacją przedsięwzięć rowerowych, 4. Wymiarem strategicznym oraz metodami i technikami planowania strategicznego w szerszym kontekście transportu zrównoważonego.


Uczestnicy podczas oceny planów rozwoju infrastruktury rowerowej

Podczas niezwykle aktywnych pięciu dni szczególnie duży wkład w prace warsztatową wnieśli trzej uczestnicy: Michał Przepiórka, oficer rowerowy Lublina, Tomasz Zboch, oficer rowerowy Kielc i Rafał Ejsmont oficer rowerowy Sopotu. REC Polska i konsorcjum projektu mobile2020 pragnie serdecznie podziękować za tak aktywną postawę!


Michał Przepiórka tłumaczy uczestnikom rozwiązania wykorzystywane w Lublinie
 

 
Tomasz Zboch prezentuje innowacyjną przeprawę rowerową przez rzekę


Rafał Ejsmont podczas dyskusji nad certyfikacją BYPAD i innymi systemami certyfikacyjnymi

Praca w ramach szkoleń odbywała się metodą warsztatową tak, więc treści teoretyczne od razu znajdowały zastosowanie w realnych warunkach miast uczestniczących w projekcie. Uczestnicy otrzymali także podręcznik mobile 2020 (do pobrania w wersji elektronicznej w kolumnie po prawej)  oraz komplet podręczników dla ważnych organów miejskich. 


Warszaty poprawiania dobrych praktyk. Uczestnicy analizują przykłady miast modelowych a następonie poprawiają je wg metodyki mobile2020.

Wszystkie miasta zainteresowane szkoleniem w ramach metodyki wypracowanej w programie mobile2020 zapraszamy do uczestnictwa w Polskiej Grupie Roboczej do spraw Mobilności Aktywnej, która zobowiązała się do dalszego wdrażania wypracowanych metod projektu.

Pobierz podręcznik mobile2020

> Pobierz podręcznik projektu mobile2020 zawierajacy najnowsze rozwiązania w dziedzinie transportu rowerowego!

Projekt współfinansowany z programu Inteligentna Energia - Europa Unii Europejskiej.

INTELLIGENT ENERGY EUROPE