interna stran– zahtevano geslo.

 


usposobite se

zadnje posodobitve

Seminar: PROJEKTIRANJE KOLESARSKE INFRASTRUKTURE IN FINANCIRANJE KOLESARSTVA V NASLEDNJI FINANČNI PERSPEKTIVI EU, 27. in 28.3.2014, Brežice...Več 

 

USTANOVITEV DELOVNE SKUPINE ZA KOLESARSKO POLITIKO... Več 

 

Poročilo iz seminarja: SEMINAR O CELOSTNEM NAČRTOVANJU IN PROMOCIJI UPORABNEGA KOLESARSTVA IN KOLESARSKEGA TURIZMA....Več

 

Poročilo iz seminarja: STRATEŠKO NAČRTOVANJU IN PROMOCIJI KOLESARSTVA V MESTIH... Več 

 

 Mednarodna konferenca "CYCLING IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN CITIES"... Več

 

Poročilo iz seminarja: STORITVE ZA KOLESARJE IN RAZVOJ KOLESARSKEGA TURIZMA ... Več

 

Poročilo iz seminarja: VARNOST KOLESARJEV IN KOLESARSKEGA PROMETA ... Več 

 

 


KONFERENCI »CYCLING IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN CITIES« - See more at: mobile2020.eu/country-pages/slovenija/usposobite-se.html

SEMINAR O CELOSTNEM NAČRTOVANJU IN PROMOCIJI UPORABNEGA KOLESARSTVA IN KOLESARSKEGA TURIZMA - See more at: mobile2020.eu/country-pages/slovenija/usposobite-se.html

USTANOVITEV DELOVNE SKUPINE ZA KOLESARSKO POLITIKO

Ena izmed ciljev projekta mobile2020 je tudi krepitev zmogljivosti za oblikovanje kolesarske politike v državah srednje in vzhodne Evrope, njeno integracijo v širšo prometno politiko države in mest ter izvedbo kolesarjem prijaznih ukrepov pri oblikovanju prometnih režimov ter načrtovanju in izgradnji prometne infrastrukture. Da bi dosegli ta cilj smo ob zaključku projekta mobile2020 sklenili formalizirati stike, ki smo jih pri njegovem izvajanju imeli s številnimi strokovnjaki in aktivisti na področju kolesarstva. Tako smo ustanovili Delovno skupino za kolesarstvo, ki bo delovala kot posvetovalno telo Skupine za trajnostno prometno politiko Mreže za prostor.  Več o razlogih zanjo, obliki njene organiziranosti in njenih dejavnostih ter seznam njenih članov si lahko ogledate tu.    

CYCLING IN CEE CITIES, Ljubljana, 15. in 16. 10. 2013

V okviru projekta mobile2020 je 15./16. oktobra 2013 v Ljubljani potekala zelo uspešna in pohvaljena mednarodna konferenca "CYCLING IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEN CITIES".  Oglejte si zaključne ugotovitve in sporočila s konference. Predavateljem in udeležencem se zahvaljujemo za sodelovanje in jih vabimo k nadaljnjem sodelovanju. 

o projektu

Uporaba kolesa za poti po vsakdanjih opravkih je običajna v številnih mestih v Nemčiji in na Nizozemskem ter nekaterih drugih zahodnoevropskih državah. V srednji in vzhodni Evropi pa se kolesa uporabljajo predvsem za zabavo in rekreacijo ob koncu tedne in se jih ne obravnava kot način prevoza.

Po letu 1990 je bilo izboljšane pogojev za osebni avtomobilski promet prioriteta prometne politike. Tako tudi zaradi pomankanja kolesarske infrastrukture, predvem nezadostne količine in/ali kakovosti kolesarskih stez ljudje tudi za kratke razdalje v mestih raje uporabljajao avtomobile.

S projekotm mobile2020 želimo spodbuditi premislek procesov prostorskega in prometnega načrtovanj v manjših in srednje velikih mestih v 11 državah srednje in vzhodne Evrope. V te dežele želimo prenesti  primerne dobre izkušnje in Nemčije, Nizozemske, Danske, Italije in Švedske.

Projekt mobile2020 bo

  • vzpostavil nacionalne delovne skupine strokovnjakov s podrdočja kolesarstva in s tem zagotovil, da bodo razprave potekale na visoki strokovni ravni in da bodo upoštevani dologoročni cilji;
  • si prizadeval za obsežno in sistematično obveščanje mest v srednji in vzhodni Evropi o možnostih, ki so na razpolago za povečanje deleža kolesarskega prometa v bližnji prihodnosti;
  • opolnomočil občinske planerje in odločevalce za to, da izvedejo prave ukrepe, izboljšajo svoje postopke načrtovanja in sprožijo spremembe mobilnostnih navad občano;
  • izvedel delavnice, seminarje in študijske obiske z namenom širjenja pozitivnih izkušenj, znanja in idej, ki bodo izboljšale pogoje za kolesarjenje v srednji in vzhodni Evropi;
  • izvedel večje število javnih dogodkov in tekmovanj, na katerih lahko občine in regije prikažejo svoje dosežke na področju podpore kolesarjenju in ki se jih lahko udeleži vsak navdušen kolesar.

Projekt se je začel v maju 2011 in bo potekal do konca aprila 2014

Sofinancirajo s sredstvi programa Intelligent Energy Europe Evropske unije

INTELLIGENT ENERGY EUROPE