zadnje posodobitve

NAGRAJENCI NA PETDNEVNEM USPOSABLJANJU ... Več

 

Poročilo iz seminarja: PROJEKTIRANJE KOLESARSKE INFRASTRUKTURE IN FINANCINARNJE KOLESARSTVA V NASLEDNJI FINANČNI PERSPEKTIVI EU... Več 

 

USTANOVITEV DELOVNE SKUPINE ZA KOLESARSKO POLITIKO... Več 

 

Poročilo iz seminarja: SEMINAR O CELOSTNEM NAČRTOVANJU IN PROMOCIJI UPORABNEGA KOLESARSTVA IN KOLESARSKEGA TURIZMA....Več

 

Poročilo iz seminarja: STRATEŠKO NAČRTOVANJU IN PROMOCIJI KOLESARSTVA V MESTIH... Več 

 

Mednarodna konferenca "CYCLING IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN CITIES"... Več

 

Poročilo iz seminarja: STORITVE ZA KOLESARJE IN RAZVOJ KOLESARSKEGA TURIZMA ... Več

 

Poročilo iz seminarja: VARNOST KOLESARJEV IN KOLESARSKEGA PROMETA ... Več 

 

KONFERENCI »CYCLING IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN CITIES« - See more at: mobile2020.eu/country-pages/slovenija/usposobite-se.html

SEMINAR O CELOSTNEM NAČRTOVANJU IN PROMOCIJI UPORABNEGA KOLESARSTVA IN KOLESARSKEGA TURIZMA - See more at: mobile2020.eu/country-pages/slovenija/usposobite-se.html

KOLESARSKA POLITIKA V SLOVENIJI – PRISPEVEK PROJEKTA MOBILE2020

Slovenija nima kolesarske politike. Obstajajo načrti za izgradnjo daljinskih ter regionalnih čezmejnih kolesarskih povezav, pripravljajo se prvi mobilnostni načrti mest, v katerih ima kolesarstvo pomembno vlogo. Mestna občina Maribor je lani kot prva v Sloveniji sprejela kolesarsko strategijo, ki je bila pripravljena na vključujoč način, v vse več mestih tudi začenjajo s promocijo kolesarjenja na delo in po opravkih v prostem času. Poleg tega se veliko, a z vidika prepoznavnosti nacionalnega kolesarskega sistem zelo razdrobljeno dela na označevanju lokalnih in regionalnih turističnih kolesarskih povezav in razvoju kolesarskih turističnih produktov. Vendar ni ustreznih institucij in zmogljivosti za strateško načrtovanje in koordinacijo različnih dejavnosti na različnih ravneh. Tako mesta kot kolesarske nevladne organizacije na državni ravni nimajo ustreznega sogovornika. Pri načrtovanju, projektiranju in izvedbi prometne infrastrukture pa se vse prevečkrat izkaže, da se v praksi pozablja na to, da je tudi kolesarstvo pomemben del trajnostnega prometnega sistema. Za kakovostno načrtovanje kolesarstva v mestih tudi ni dovolj (zanesljivih) podatkov o kolesarskem prometu. S projektom mobile2020 smo uspeli okrepiti zmogljivosti za celovito in vključujoče načrtovanje kolesarstva na ravni občinskih uprav, nevladnih organizacij in projektantov prometne infrastrukture. Potrebno pa bo še okrepiti zavedanje o pomembnosti kolesarjenja ter celovitega in vključujočega načrtovanja kolesarskih povezav, infrastrukture, storitev za kolesarje in promocije kolesarjenja kot vsakdanjega načina prevoza med političnimi odločevalci tako na ravni lokalnih skupnosti kot na državni ravni.

mednarodna konferenca "CYCLING IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEN CITIES".

Več o zelo uspešni mednarodni konferenci si lahko preberete tukaj. 

Sofinancirajo s sredstvi programa Intelligent Energy Europe Evropske unije

INTELLIGENT ENERGY EUROPE