aktualizácie

Prieskum o cyklopruhoch vďaka cykloaliancii

94 percent zo 180 respondentov si myslí, že bezpečnejšie sú cyklopruhy vpravo od zaparkovaných áut. Uvidíme ako dopadne rozporové konanie.

Prečítajte si viac na stránke cykloaliancie

Pre mladých auto už nie je záležitosťou statusu

Rozhovor s expertom Jánom Lešinským o trendoch v automobilovom priemysle. Viac sa dočítate tu

 

Life is better when you pedal

Super videjko so zastúpením ženského pohlavia a ich láske k bajkom:)

Malé veľké činy

Katka Ďurovková včera poslancom v Šamoríne spytovala svedomie: "nenechajte ma v tom samú, robte s tým niečo!"

 

"Segregujeme ľudí"

Vypočujte si debatu nielen s Arch.Ing Zorou Paulíniovou z PDCS, Ivom Pálenikom, Janou Ambrózovou o tom, aký slobodný je pohyb v meste. Na Fmku

Národná cyklostratégia je na svete!

Rôzne Európske mestá vypracuvávajú národné cyklostratégie už niekoľko desaťročí. Slovensko sa po úspešnom procese pridalo k predátorom cyklistickej dopravy a aj vďaka novej Národnej Cyklostratégií, máme možnosť priblížiť sa podmienkam, ktoré uľahčujú cyklistom život, zlepšujú infraštruktúru, podporujú zdravý životný štýl a v neposlednom rade- chránia ľudí a celý ekosystém od narastajúcich negatívnych vplyvov emisií CO2.

 

" Základným smerovaním, víziou cyklostratégie je uznanie cyklistickej dopravy ako rovnocenného druhu dopravy a jej integrácia s ostatnými druhmi dopravy, ako aj zlepšenie vnímania cyklistov ako plnohodnotných účastníkov cestnej premávky. Súčasťou vízie je tiež výrazné posilnenie cykloturistiky ako dôležitého segmentu cestovného ruchu s veľkým potenciálom najmä pre vidiecke oblasti, ich rozvoj,.. ."

Viac sa dočítaš v Slovenskej Národnej Cyklostratégií na stránke Ministerstva Dopravy,Výstavby a Regionálneho Rozvoja SR

Nové cyklistické značenie!

Pozri sa, čo nové prinieslo stretnutie Ministerstva Vnútra SR v oblasti cyklistického značenia! tu

sledovanie cyklo-podujatí – vyžaduje heslo.

Rozsiahla CykloPríručka o cyklistickom plánovaní pre samosprávy bola vyvinutá projektovými partnermi ISOE a Technickou univerzitou v Hamburgu. Je to aktuálna pomôcka odrážajúca expertízu z praxe a výskumu. V štyroch častiach sa dozviete viac o technicky vyspelej cyklistickej infraštruktúre, alebo ako zaintegrovať cyklodopravu do plánovacích procesov od počiatku, ktoré typy služieb môžu podporiť cyklistov a ako sa dá cyklistika odkomunikovať tak, aby prilákala čo najviac záujemcov. Táto príručka Vám poskytne široké vedomosti v oblasti cyklistických sietí, dizajne parkovacích systémov, kombinácií rôznych dopravných módov, ale aj to, ako osloviť nové potenciálne skupiny.

Stav rozvoja cyklodopravy na Slovensku

Drahí cyklisti!

Slovensko sa hýbe vpred. Nielen vďaka novému prezidentovi, ale aj všadeprítomnej jari, cítime, že zmena je možná, že visí vo vzduchu, a že je len a len na nás ako chvíle prinášajúce rozvoj využijeme. Cyklistika JE možnosť! Je to výzva! Je to sranda a možno aj životný štýl! Je to chuť  (možno niekedy aj nechuť) a vytrvanie v presvedčení, že na našom rozhodnutí záleží! ZÁLEŽÍ!

Záleží na tom, že vznikla Národná cyklostratégia, že máme cyklokoordinátorov, že na Slovensku fungujú EU projekty na podporu informovanosti, na vzdelávanie a na „sieťovanie“. Avšak, čo by to bolo za efektivitu, aký zmysel by mal dokument schválený vládou, či EU projekty, keby nebolo tých, ktorí za čistejší vzduch, rýchlejší presun po meste, podporu komunít a malého podnikania, stoja v predných líniach denne, roky.  Jednoznačne práve Vy! Tí ktorí ráno vytiahnu bicykel aj keď prší, či sneží.  Ľudia z neziskových organizácií, dopravní plánovači, architekti. Tí bez ktorých by táto zmena nebola  počuť a pravdepodobne by sa ani neudiala, ale hlavne všetci zopovední občania, ktorí menia svoje zvyklosti a staré návyky z dôb, kedy auto bolo odrazom statusu. Áno, ozaj!  Slovensko sa hýbe a hýbe sa aj výstavba cyklociest, stavajú sa stojany, ľudia majú možnosť informovať sa.

Podiel cyklodopravy narastá a možno aj vďaka slovenskému talentu- Peťovi Saganovi, chodíme odrazu bicyklom častejšie. Viac informácií o stave cyklociest v mestách nájdete vďaka VUD tu.

Zďaleka to nie je dokonalé a existuje množstvo prekážok, ktoré ešte nie sú vyriešené. Avšak spoločnými silami dosahujeme výrazné zmeny!  

Týmto sa Vám chcem všetkým  poďakovať, lebo Vaše rozhodnutia, aj tie malé bežné dennodenné- SÚ dôležité! Vy ste dôležití! Naša Zem a naše deti, naše potoky a hory..ulice či mestá. 

Verím, že Slovensko sa môže stať malou veľkou krajinou, ktorú budete môcť bezproblémovo brázdiť krížom- krážom na bicykli a užiť si ako mesto, tak aj krajinnú nádheru a všetky malebné miesta, či príjemných ľudí, ktoré Slovensko má!

Preto hor sa na bajk v tieto jarné dni! Užime si slobodu a vietor v tvári, motivujme ostatných k tomu, aby auto nechali doma a po ceste do centra zastavili na rohu u tety v kaviarni, či kúpili kvety od toho mladého podnikateľa na hornej ulici, či len tak sa stretli s priateľmi na lavičke a dali si chladený slovenský pivný mok.

Simona Nádašiová

Projektový manažér Mobile 2020

CO.Slovakia[at]rec.org

Spolufinancované z programu Európskej Únie "Inteligentná energia Európa"

INTELLIGENT ENERGY EUROPE