posledné aktualizácie

Prieskum o cyklopruhoch vďaka cykloaliancii

94 percent zo 180 respondentov si myslí, že bezpečnejšie sú cyklopruhy vpravo od zaparkovaných áut. Uvidíme ako dopadne rozporové konanie.

Prečítajte si viac na stránke cykloaliancie

Pre mladých auto už nie je záležitosťou statusu

Rozhovor s expertom Jánom Lešinským o trendoch v automobilovom priemysle. Viac sa dočítate tu

Life is better when you pedal

Super videjko so zastúpením ženského pohlavia a ich láske k bajkom:)

Malé veľké činy

Katka Ďurovková včera poslancom v Šamoríne spytovala svedomie: "nenechajte ma v tom samú, robte s tým niečo!"

 

"Segregujeme ľudí"

Vypočujte si debatu nielen s Arch.Ing Zorou Paulíniovou z PDCS, Ivom Pálenikom, Janou Ambrózovou o tom, aký slobodný je pohyb v meste. Na Fmku

Národná cyklostratégia je na svete!

Rôzne Európske mestá vypracuvávajú národné cyklostratégie už niekoľko desaťročí. Slovensko sa po úspešnom procese pridalo k predátorom cyklistickej dopravy a aj vďaka novej Národnej Cyklostratégií, máme možnosť priblížiť sa podmienkam, ktoré uľahčujú cyklistom život, zlepšujú infraštruktúru, podporujú zdravý životný štýl a v neposlednom rade- chránia ľudí a celý ekosystém od narastajúcich negatívnych vplyvov emisií CO2.

 

" Základným smerovaním, víziou cyklostratégie je uznanie cyklistickej dopravy ako rovnocenného druhu dopravy a jej integrácia s ostatnými druhmi dopravy, ako aj zlepšenie vnímania cyklistov ako plnohodnotných účastníkov cestnej premávky. Súčasťou vízie je tiež výrazné posilnenie cykloturistiky ako dôležitého segmentu cestovného ruchu s veľkým potenciálom najmä pre vidiecke oblasti, ich rozvoj,.. ."

Viac sa dočítaš v Slovenskej Národnej Cyklostratégií na stránke Ministerstva Dopravy,Výstavby a Regionálneho Rozvoja SR

Nové cyklistické značenie!

Pozri sa, čo nové prinieslo stretnutie Ministerstva Vnútra SR v oblasti cyklistického značenia! tu

sledovanie cyklo-podujatí – vyžaduje heslo.

Konferencia- Cyklisticka doprava 2013

Vďaka dobrým ľuďom sa všetci môžme pozrieť na cyklistickú konferenciu, ktorá sa konala v Žiline.

Hodnotné informácie od odbornkov, plánovačov, predstavenie sa priamo od nových regionálnych cyklokoordinátorova mnoho ďalšieho.

Na ukážku ponúkame tri videá, ostatné si nájdete pod užívateľom, ktorý tieto videá zverejnil.

Tu si môžete pozrieť všeky prezentácie

 

 

 

Všetky prezentácie z cyklokonferencie v Ljublane

15-16. Októbra sme sa zúčastnili na Konferencii- Bicyklovanie v Strednej a Východnej Európe", ktorá sa konala pod záštitou projektu Mobile 2020 v Ljubľane.

Na našich stránkach mate k dispozícii jednotlivé prezentácie, ktoré sa týkajú rôznych podtém súvisiacich s bicyklovaním- od lokálnej ekonómie, eko fondoch,prípadové štúdie z Koprivnice, Gdanska, e-bajkov a mnoho iného.

 

Cyklokoalícia radí: Ako to robia v Kodani?

Nechajme sa inšpirovať skúsenosťami z rôznych krajín.

Dáni patria k najzbicyklovanejšiemu národu!

Prečítajte si článok o riešení cyklodopravy- križovanie cyklotrás s vedľajšími ulicami

Školenia

V projekte mobile2020 kladieme dôraz na zvyšovanie povedomia a odbornosti a predávaniu si odborných skúseností medzi jednotlivými európskymi krajinami. Preto práve mestá a ich odborní pracovníci z krajín strednej a východnej Európy dostanú možnosť sa hlbšie oboznámiť s problematikou cyklodopravy a riešeniami z krajín ako sú Holandsko, Dánsko, Švédsko či severné Taliansko.

REC Slovensko v spolupráci s ďalšími organizáciami zameranými na cyklistickú dopravu pripravuje v roku 2013 sériu seminárov a workshopov zameraných na jednotlivé témy súvisiace s cyklistickou dopravou ako plánovanie, infraštruktúra, služby, komunikácia a propagácia. 

Prezentácie zo seminárov:

 

1. a 2. národný workshop sa konal v dňoch 25. a 26. marca 2013 v Banskej Bystrici.

Program

Prezentácie: Národný workshop I - 25. marca 2013

Prezentácie: Národný workshop II - 26. marca 2013

 

3. seminár sa konal dňa 5. júna 2013 vo Zvolene.

Program

Prezentácie:

Blok č. 1: Klimatická zmena v súvislosti s dopravou v mestách

  • Klimatická zmena a jej dopad na Slovensku - Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., FMFI UK, Bratislava
  • Emisie z dopravy - Ing. Janka Szemesová
  • Dopravné opatrenia na riešenie klimatickej zmeny - Ing. Marián Gogola, PhD., Žilinská univerzita
  • Proces mitigácie a adaptácie na dopady zmeny klímy - Ing. Ladislav Hegyi, Karpatský rozvojový inštitút
  • Mobile2020 - Vladimír Hudek, Natália Rumanová, REC Slovensko 

Blok č. 2: Ekologická doprava v mestách

To top

Čiastočne podporené zo zdrojov Európskej únie

INTELLIGENT ENERGY EUROPE