posledné aktualizácie

Prieskum o cyklopruhoch vďaka cykloaliancii

94 percent zo 180 respondentov si myslí, že bezpečnejšie sú cyklopruhy vpravo od zaparkovaných áut. Uvidíme ako dopadne rozporové konanie.

Prečítajte si viac na stránke cykloaliancie

Pre mladých auto už nie je záležitosťou statusu

Rozhovor s expertom Jánom Lešinským o trendoch v automobilovom priemysle. Viac sa dočítate tu

Life is better when you pedal

Super videjko so zastúpením ženského pohlavia a ich láske k bajkom:)

Malé veľké činy

Katka Ďurovková včera poslancom v Šamoríne spytovala svedomie: "nenechajte ma v tom samú, robte s tým niečo!"

 

"Segregujeme ľudí"

Vypočujte si debatu nielen s Arch.Ing Zorou Paulíniovou z PDCS, Ivom Pálenikom, Janou Ambrózovou o tom, aký slobodný je pohyb v meste. Na Fmku

Národná cyklostratégia je na svete!

Rôzne Európske mestá vypracuvávajú národné cyklostratégie už niekoľko desaťročí. Slovensko sa po úspešnom procese pridalo k predátorom cyklistickej dopravy a aj vďaka novej Národnej Cyklostratégií, máme možnosť priblížiť sa podmienkam, ktoré uľahčujú cyklistom život, zlepšujú infraštruktúru, podporujú zdravý životný štýl a v neposlednom rade- chránia ľudí a celý ekosystém od narastajúcich negatívnych vplyvov emisií CO2.

 

" Základným smerovaním, víziou cyklostratégie je uznanie cyklistickej dopravy ako rovnocenného druhu dopravy a jej integrácia s ostatnými druhmi dopravy, ako aj zlepšenie vnímania cyklistov ako plnohodnotných účastníkov cestnej premávky. Súčasťou vízie je tiež výrazné posilnenie cykloturistiky ako dôležitého segmentu cestovného ruchu s veľkým potenciálom najmä pre vidiecke oblasti, ich rozvoj,.. ."

Viac sa dočítaš v Slovenskej Národnej Cyklostratégií na stránke Ministerstva Dopravy,Výstavby a Regionálneho Rozvoja SR

Nové cyklistické značenie!

Pozri sa, čo nové prinieslo stretnutie Ministerstva Vnútra SR v oblasti cyklistického značenia! tu

sledovanie cyklo-podujatí – vyžaduje heslo.

všetko o...

Používanie bicykla na každodenné aktivity, ako na cestu do práce alebo na nákup je bežným vo väčšine miest napríklad v Holandsku, Nemecku alebo v Dánsku.

Od 90 rokov minulého storočia sa zlepšovali podmienky na rozvoj individuálnej motorovej dopravy a stali sa i prioritou našej dopravnej politiky. Zanedbala sa tak otázka rozvoja infraštruktúry pre cyklistickú dopravu, ako napríklad samostatné jazdné pruhy pre bicykle, či dopravné značenie čo spôsobilo, že ľudia dali prednosť používaniu áut. 

V projekte mobile2020 sa zameriavame na zmenu v myslení a to hlavne na zmenu stereotypov v plánovacom procese v malých a stredne veľkých mestách v 11 krajinách strednej a východnej Európy. Chceme k nám priniesť dobré príklady a riešenia, ktoré by boli u nás aplikovateľné od lídrov v cyklodoprave ako sú Nemecko, Holandsko, Dánsko, Švédsko či Taliansko.

mobile2020 chce

  • iniciovať národnú pracovnú skupinu odborníkov v cyklistickej doprave a bude viesť odbornú diskusiu a pokúsi sa stanoviť dlhodobé ciele,
  • sústreďovať sa na komplexné informovanie miest v krajinách strednej a východnej Európy ako systematicky zvyšovať podiel nemotorovej dopravy, 
  • inšpirovať územných plánovačov a komunálnych politikov sa správne rozhodnúť pri investíciách, pri skvalitňovaní plánovacích procesov a pri naštartovaní zmeny v myslení obyvateľov miest,
  • organizovať množstvo odborných seminárov, exkurzií a predávať tým skúsenosti, vedomosti a nové myšlienky pre zlepšenie podmienok cyklistickej dopravy v regióne strednej a východnej Európy.
  • organizovať podujatia a súťaže pre verejnosť, kde slovenské mestá budú môcť ukázať čo robia pre rozvoj cyklodopravy a aké podmienky vytvárajú pre rozširujúcu sa cyklo-komunitu. 

Projekt trvá od mája 2011 do apríla 2014

Čiastočne podporené zo zdrojov Európskej únie

INTELLIGENT ENERGY EUROPE