aktualizácie

Prieskum o cyklopruhoch vďaka cykloaliancii

94 percent zo 180 respondentov si myslí, že bezpečnejšie sú cyklopruhy vpravo od zaparkovaných áut. Uvidíme ako dopadne rozporové konanie.

Prečítajte si viac na stránke cykloaliancie

Pre mladých auto už nie je záležitosťou statusu

Rozhovor s expertom Jánom Lešinským o trendoch v automobilovom priemysle. Viac sa dočítate tu

 

Life is better when you pedal

Super videjko so zastúpením ženského pohlavia a ich láske k bajkom:)

Malé veľké činy

Katka Ďurovková včera poslancom v Šamoríne spytovala svedomie: "nenechajte ma v tom samú, robte s tým niečo!"

 

"Segregujeme ľudí"

Vypočujte si debatu nielen s Arch.Ing Zorou Paulíniovou z PDCS, Ivom Pálenikom, Janou Ambrózovou o tom, aký slobodný je pohyb v meste. Na Fmku

Národná cyklostratégia je na svete!

Rôzne Európske mestá vypracuvávajú národné cyklostratégie už niekoľko desaťročí. Slovensko sa po úspešnom procese pridalo k predátorom cyklistickej dopravy a aj vďaka novej Národnej Cyklostratégií, máme možnosť priblížiť sa podmienkam, ktoré uľahčujú cyklistom život, zlepšujú infraštruktúru, podporujú zdravý životný štýl a v neposlednom rade- chránia ľudí a celý ekosystém od narastajúcich negatívnych vplyvov emisií CO2.

 

" Základným smerovaním, víziou cyklostratégie je uznanie cyklistickej dopravy ako rovnocenného druhu dopravy a jej integrácia s ostatnými druhmi dopravy, ako aj zlepšenie vnímania cyklistov ako plnohodnotných účastníkov cestnej premávky. Súčasťou vízie je tiež výrazné posilnenie cykloturistiky ako dôležitého segmentu cestovného ruchu s veľkým potenciálom najmä pre vidiecke oblasti, ich rozvoj,.. ."

Viac sa dočítaš v Slovenskej Národnej Cyklostratégií na stránke Ministerstva Dopravy,Výstavby a Regionálneho Rozvoja SR

Nové cyklistické značenie!

Pozri sa, čo nové prinieslo stretnutie Ministerstva Vnútra SR v oblasti cyklistického značenia! tu

sledovanie cyklo-podujatí – vyžaduje heslo.

Národná pracovná skupina a Kampaň "Do práce na bicykli"

Zlepšenie podmienok cyklodopravy v našich mestách si vyžaduje vôľu a nadšenie politikov na vyššej úrovni. Iniciácia a udržanie diskusie na národnej úrovni preto môže napomôcť masívnemu rozšíreniu cyklodopravy v celej krajine.

Národná pracovná skupina projektu M2020 sú vlastne cyklisti, ktorí sa venujú cykloaktivitám profesionálne. Bicykel majú radi a chápu, aké ďalekosiahle výhody cyklistika ponúka. Máš nejaké nápady, návrhy, pripomienky? Môžeš sa zapojiť! Vieš, čo potrebuje tvoje mesto, či dedinka na úpätí, aby sa nám cyklistom žilo ľahšie? mail to: [email protected]

Národná pracovná skupina sú ľudia z OCIBB, Pedálu, Cyklokoalície, Kostitrasu a VUD,ci Central Meetbike plus Národný cyklokoordinátor. Naše stretnutia Vám prinášajú aj KAMPAŇ- NA BICYKLI DO PRÁCE! Banská Bystrica a info o sútaži tu 

 Správa o Národnej pracovnej skupine, o jej fungovaní, základných ideách a členoch. 

 

Vzdelávanie

Bicykel je v rôznych krajinách Európy vnímaný veľmi rôzne. Na miestach s relatívne veľkým počtom cyklistov je akceptácia cyklistov vo všeobecnosti pozitívna a ľudia ich považujú za niečo normálne. Inde však bicykel vyvoláva negatívne asociácie, či dokonca predsudky, že ide o niečo zastarané, nemoderné, nebezpečné, pomalé, určené len pre športovcov, alebo jednoducho ide o symbol chudoby. Tento spôsob myslenia sa objavuje u bežných ľudí ale aj u politikov.So vzrastajúcimi negatívnymi vplyvmi motorizovanej dopravy nastáva čas na preskúmanie obrovského a doteraz neprebádaného potenciálu rozvoja cyklistickej mobility v našej urbanizovanej spoločnosti.

(Na fotke Viera Štupáková z prešovského Kostitrasu)

 

Critical Mass

Critical Mass je cyklo- akcia, ktorá svojou masívnosťou propaguje práva cyklistov. Bratislava- posledný piatok v mesiaci, štart z SNP o 18:00. Nitra aj Košice takéto cyklojazdy organizujú tiež, prečo nie Vaše mesto?

Auto alebo iné druhy dopravy?

Náklady na dopravu a čas cestovania: V EÚ predstavujú cestovné náklady okolo 13 % celkových nákladov domácností (2005). Vzhľadom na trendy v cene palív sa bude tento podiel v budúcnosti zrejme zvyšovať. Nahradením auta bicyklom sa dajú dosiahnuť značné úspory nákladov. V mnohých preplnených mestách ponúka bicykel najrýchlejšiu formu dopravy. V niektorých európskych mestách je rýchlosť dopravy na cestách nižšia než pred sto rokmi. I priemerne natrénovaný cyklista bude schopný poraziť v rýchlosti autá, autobusy i električky. 

Možno sa môžete zapojiť aj vy.

Spolufinancované z programu Európskej Únie "Inteligentná energia Európa"

INTELLIGENT ENERGY EUROPE